Chương trình học

WRITING CĂN BẢN

Kỹ năng viết trong IELTS không chỉ đòi hỏi người viết ở khả năng sử dụng ngôn từ của mình để diễn đạt tư duy mà còn đòi hỏi cách thức diễn đạt đó trong tiếng Anh và phải là tiếng Anh học thuật. Người mới bắt đầu học tiếng Anh sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn trong việc “dịch thuật” từ suy nghĩ trong đầu và việc viết ngôn ngữ đó cho đúng với IELTS.

Hiểu được nhu cầu đó của phần đông học viên, IELTS Vietop khai giảng các lớp IELTS Writing căn bản để học viên có thể xây dựng được nền tảng kỹ năng viết ngôn ngữ học thuật một cách bài bản và vững chắc.

Nội dung lớp học bao gồm:

✔ Củng cố nền tảng ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc câu.
✔ Luyện tập các bài tập viết câu, viết đoạn, viết bài văn.
✔ Hướng dẫn cách xây dựng một bài viết học thuật
✔ Hướng dẫn đọc hiểu và trả lời yêu cầu của đề bài một cách chính xác và logic
✔ Hướng dẫn cách phân tích và trả lời cho đề thi IELTS Writing Task 1 và task 2

Mục tiêu đầu ra: IELTS WRITING 5.5

Thời lượng học: 40 giờ (32 giờ lý thuyết + 8 giờ thực hành)