Tin tức IELTS

March 27, 2018

Đề real test IELTS Speaking ngày 24/03/2018 tại IDP

Đề real test IELTS Speaking ngày 24/03/2018 tại IDP

  • Part 1

- What do you remember the most about the time in high school?
- How well do you remember any of your friends in high school?
- Have you usually met any of your high school friends at work?
- Which teacher was important to you at high school?

  • Part 2

- Describe a time you were glad that you had your mobile phone.

  •  Part 3

- Do you think people spend too much time on mobile phone?
- Do you think social network is important? Why?
- Have you made any friends on the Internet?
- Is it a good thing to chat with friends through internet?

Cả nhà tham khảo nhé !

Bài viết liên quan

SAMPLE SPEAKING PART 2 REAL TEST 13/04/2018 tại IDP

IELTS Speaking Part 2 - Describe CHRISTMAS

SAMPLE ANSWER đề speaking Part 2 Thi ngày 11/11/2017 tại BC

Sample answer IELTS Speaking Part 2 - Kì thi 20/07/2017

Các đề thi IELTS Speaking Part 2 kì thi 08/07/2017 & Sample answer mẫu

Hướng dẫn trả lời chi tiết đề thi IELTS SPEAKING PART 2 - MAY 2017

ĐĂNG KÍ KIỂM TRA ĐẦU VÀO

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Hotline 0905 46 21 46 (Ms Phúc) hoặc 028 3517 6518 (Cs Hoa Cúc) - 028 38 100 101 (Cs Cộng Hoà)

IELTS Vietop - 70 Hoa Cúc, Phường 7, Phú Nhuận.