Tin tức IELTS

March 08, 2017

Đề thi IELTS Speaking kì thi 04/03/2017 tại IDP

Một đề thi Speaking kì thi 04/03/2017 tại IDP

1. Have you ever learned to play a musical instrument? 
2. Is music an important subject at school in Vietnam? 
3. Did you often watch television when you were a child?
4. Do you often watch TV recently?
5. What kind of TV programmes do you like most?
Part 2:
Decribe an experience that you spent time with a child.
Part 3:
1. Why childhood is important?
2. How did you spend your childhood?
3. Who was your childhood hero? Did you want to be like him/her?
4. Why do children tend to be happier than adults?
5. Do you want to be children again?

Cả nhà luyện kĩ đề này nhé!

Bài viết liên quan

SAMPLE SPEAKING PART 2 REAL TEST 13/04/2018 tại IDP

Đề real test IELTS Speaking ngày 24/03/2018 tại IDP

IELTS Speaking Part 2 - Describe CHRISTMAS

SAMPLE ANSWER đề speaking Part 2 Thi ngày 11/11/2017 tại BC

Sample answer IELTS Speaking Part 2 - Kì thi 20/07/2017

Các đề thi IELTS Speaking Part 2 kì thi 08/07/2017 & Sample answer mẫu

ĐĂNG KÍ KIỂM TRA ĐẦU VÀO

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Hotline 0905 46 21 46 (Ms Phúc) hoặc 028 3517 6518 (Cs Hoa Cúc) - 028 38 100 101 (Cs Cộng Hoà)

IELTS Vietop - 70 Hoa Cúc, Phường 7, Phú Nhuận.