Tin tức IELTS

February 28, 2017

Trả lời mẫu của IELTS Vietop cho part 2 – 17/5/2014

Bài viết liên quan

SAMPLE SPEAKING PART 2 REAL TEST 13/04/2018 tại IDP

Đề real test IELTS Speaking ngày 24/03/2018 tại IDP

IELTS Speaking Part 2 - Describe CHRISTMAS

SAMPLE ANSWER đề speaking Part 2 Thi ngày 11/11/2017 tại BC

Sample answer IELTS Speaking Part 2 - Kì thi 20/07/2017

Các đề thi IELTS Speaking Part 2 kì thi 08/07/2017 & Sample answer mẫu

ĐĂNG KÍ KIỂM TRA ĐẦU VÀO

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Hotline 0905 46 21 46 (Ms Phúc) hoặc 028 3517 6518 (Cs Hoa Cúc) - 028 38 100 101 (Cs Cộng Hoà)

IELTS Vietop - 70 Hoa Cúc, Phường 7, Phú Nhuận.